е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-27 / 22.2.2019 г.

Договаряне без предварително обявление: „Упражняване на авторски надзор по време на строителство по проект: „Обновяване на площади в четири населени места на територията на община Белица” по четири обособени позиции: Обособена позиция №1 „Упражняване на авторски надзор на обект: Обновяване на площади в гр. Белица”, Обособена позиция №2 „Упражняване на авторски надзор на обект: Обновяване на площади в с. Бабяк”, Обособена позиция №3 „Упражняване на авторски надзор на обект: Обновяване на площади в с. Горно Краище”, Обособена позиция №4 „Упражняване на авторски надзор на обект: Обновяване на площади в с. Дагоново”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 25.1.2021 г.

Покана № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovori.rar 25.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 5.12.2019 г.

Публикувано на: 05.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP1.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP2.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP3.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP4.pdf 25.1.2021 г.