е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-62 / 28.6.2018 г.

"ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2018 НА ОБЩИНА НИКОПОЛ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-62 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление капиталови_001.pdf 28.11.2021 г.

Образци № 12-62 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-62 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 28.11.2021 г.

Решения за откриване № 12-62 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за откриване капиталови_001.pdf 28.11.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-62 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 протоколи, доклад и решение.rar 28.11.2021 г.