е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-62 / 23.11.2018 г.

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване при изпълнение на обект: "Основен ремонт и реконструкция на Целодневна детска градина "Щурче" в с. Приселци, община Аврен", по обособени позиции Обособена позиция №: 1 "Доставка и монтаж на обзавеждане при изпълнение на обект: "Основен ремонт и реконструкция на Целодневна детска градина "Щурче" в с. Приселци, Община Аврен" Обособена позиция №: 2 "Доставка и монтаж на оборудване при изпълнение на обект: "Основен ремонт и реконструкция на Целодневна детска градина "Щурче" в с. Приселци, Община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.doc 26.1.2021 г.

Образци № / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 26.1.2021 г.

Други документи № / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Пазарни консултации.7z 26.1.2021 г.

Образци № / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договори - проект.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 26.1.2021 г.

Обява № / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № / 27.12.2018 г.

Публикувано на: 27.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2.pdf 26.1.2021 г.