е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП8 / 19.6.2015 г.

"Изграждане, реконструкция и модернизация на ВиК мрежа - гр. Ивайловград, ул. Армира, и възстановяване на пътна настилка"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.10.2018 г.
Файлове актуални към: 21.10.2018 г.

Публична покана № 1 / 19.6.2015 г.

Публикувано на: 19.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PP ViK Armira.pdf 21.10.2018 г.

Документация за участие № 2 / 19.6.2015 г.

Публикувано на: 19.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia ViK Armira.rar 21.10.2018 г.

Протокол № 3 / 21.7.2015 г.

Публикувано на: 21.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol ViK Armira.pdf 21.10.2018 г.

Договори за изпълнение № 4 / 21.7.2015 г.

Публикувано на: 21.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 21.10.2018 г.

Приложения към договор № 5 / 21.7.2015 г.

Публикувано на: 21.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Priloveniq.pdf 21.10.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 22.10.2015 г.

Публикувано на: 22.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq za plashtane-Vik Armira.pdf 21.10.2018 г.