е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-29 / 13.3.2017 г.

"Доставка на оборудване и обзавеждане във връзка с изпълнение на проект "Реконструкция и обновяване на материалната база на професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г." процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.7.2021 г.
Файлове актуални към: 24.7.2021 г.

Решение № 1. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 24.7.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 24.7.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация .pdf 24.7.2021 г.

Образци № 4. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.doc 24.7.2021 г.

Проект на договор № 5. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor stopnaski mashini.pdf 24.7.2021 г.

Проект на договор № 6. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor avtomobil.pdf 24.7.2021 г.

Проект на договор № 7. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor oborudvane.pdf 24.7.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 7. / 3.4.2017 г.

Публикувано на: 03.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentacia II.pdf 24.7.2021 г.

Решение № 6.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация / 3.4.2017 г.

Публикувано на: 03.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za odobrqbane na obqvlenie.pdf 24.7.2021 г.

Протокол № 8.Протокол 1 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1(2).pdf 24.7.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 9. / 21.7.2017 г.

Публикувано на: 21.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 24.7.2021 г.

Протокол № 10. Протокол 2 / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 24.7.2021 г.

Протокол № 11. Протокол 3 / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 24.7.2021 г.

Протокол № 12. Протокол 4 / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 24.7.2021 г.

Решение № 13. Решение РД -660 / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 24.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 14. / 18.9.2017 г.

Публикувано на: 18.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Kooperaciq Panda.pdf 24.7.2021 г.