е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-97 / 25.7.2016 г.

"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА НАПРАВА НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА РОМАН С ПРОЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА : 1."РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ IV-10328 (VRC2143) РОМАН - СТРУПЕЦ - ГРАНИЦА С ОБЩИНА МЕЗДРА" от км 0+000 до км 6+596,55 и от км 7+004,6 до км 8+200" 2."РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПЪТ VRC2144: /III-103, РОМАН - ЗЛАТНА ПАНЕГА/ - СТОЯНОВЦИ - ГРАНИЦА ОБЩИНИ (РОМАН-ЛУКОВИТ) - БЕЛЕНЦИ /III-3008" ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.7.2016 г.

Публикувано на: 25.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) documentacia.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 25.7.2016 г.

Публикувано на: 25.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ -1.doc 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 25.7.2016 г.

Публикувано на: 25.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ -2.doc 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 25.7.2016 г.

Публикувано на: 25.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 обявление 1.fed 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 25.7.2016 г.

Публикувано на: 25.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение 2.fed 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_1_roman_proektirane (1).pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти.jpg 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 1.9.2016 г.

Публикувано на: 01.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол2.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол4.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 13 / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 обявление з авъзложена поръчка 1.fed 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РОУД КОНСТРУКТ ТЕХ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЗ. 1 И 2.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) предлагана цена оп 1.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) предлагана цена оп2.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договори.pdf 15.1.2021 г.