е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-8 / 30.3.2016 г.

00384-2016-0006 "Доставка на техника за нуждите на Общинско предприятие "Чистота и строителство" гр. Бяла Слатина" в две обособени позиции: Обособена позиция №1:Доставка на употребявана мотометачна машина; Обособена позиция №2: Доставка на два броя специализирани автомобили -сметосъбиращи, тип ротопреса;

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 сметосъбирачки -0.rar 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 4.5.2016 г.

Публикувано на: 04.05.2016 г.
Коментар: Съобщение ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови.doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.doc 24.1.2021 г.

Гаранции № 9 / 3.6.2016 г.

Публикувано на: 03.06.2016 г.
Коментар: Гаранции за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) garanciq za участие - Би Ем Лизинг.docx 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 30.6.2016 г.

Публикувано на: 30.06.2016 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 1011 от 31.05.2016г..pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 30.6.2016 г.

Публикувано на: 30.06.2016 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 1012 от 31.05.2016г..pdf 24.1.2021 г.