е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОБП-13 / 10.4.2017 г.

"Специализиран превоз на служители на общинска администрация в Община Аврен и ученици до учебните заведения на територията на община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Решение за откриване № / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до Мартини ООД.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до ПИ транс 2 ЕООД.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до Черкезов ЕООД.pdf 21.1.2021 г.

Образци № / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 маршрути.rar 21.1.2021 г.

Протокол № / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Мартини ООД.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Черкезов ЕООД.pdf 21.1.2021 г.

Доклад № / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 21.1.2021 г.

Решение за избор № / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена проъчка.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 3.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 3.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 2.pdf 21.1.2021 г.