е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-13 / 11.6.2020 г.

"Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци" финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." по 4 обособени позиции: Обособена позиция №1: Специализиран сметоизвозващ автомобил; Обособена позиция №2: Бордови камион; Обособена позиция №3: Подвижен контейнер за зелени отпадъци с вместимост 1.1 м? тип "Бобър"; Обособена позиция №4: Шредер - Мелачка (дробилка) мобилна версия

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie d13_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie d13.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq d13_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04_T.specifikaciq_OP 1_smetoizvozvasht avtomobil.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04_T.specifikaciq_OP 2_bordovi kamion.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04_T.specifikaciq_OP 3_konteineri.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 7 / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04_T.specifikaciq_OP 4_shreder.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 8 / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Kriterii_za_ocenka_Lom_oborudvane_kompostirshta.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 9 / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Lom_oborudvane_kompostirshta.rar 30.7.2021 г.

Документация за участие № 10 / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор за ОП 1 и ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_Proekt_dogovor_Lom_oborudvane_kompostirashta_OP_1-2.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 11 / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор за ОП 3 и ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_Proekt_dogovor_Lom_oborudvane_kompostirshta_OP_3-4.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 12 / 22.6.2020 г.

Публикувано на: 22.06.2020 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq d13.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 3.8.2020 г.

Публикувано на: 03.08.2020 г.
Коментар: Протокол №1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_D_13_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 3.8.2020 г.

Публикувано на: 03.08.2020 г.
Коментар: Протокол №2, като продължение на Протокол №1 от работата на Комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_prodaljenie_Pr_1_D_13_.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 15 / 13.10.2020 г.

Публикувано на: 13.10.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценви параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni d13.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 22.12.2020 г.

Публикувано на: 22.12.2020 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 17 / 22.12.2020 г.

Публикувано на: 22.12.2020 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_4_D_13_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 18 / 22.12.2020 г.

Публикувано на: 22.12.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_D_13_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 19 / 22.12.2020 г.

Публикувано на: 22.12.2020 г.
Коментар: Решение 36 от 22 12 2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_36_D_13.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 20 / 22.4.2021 г.

Публикувано на: 22.04.2021 г.
Коментар: Договор ОП_1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_83_OP_1_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 21 / 22.4.2021 г.

Публикувано на: 22.04.2021 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_por_D_13_2020.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 21 / 22.4.2021 г.

Публикувано на: 22.04.2021 г.
Коментар: Договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_84_OP_3_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 22.4.2021 г.

Публикувано на: 22.04.2021 г.
Коментар: Договор ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_85_OP_4_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 23 / 28.6.2021 г.

Публикувано на: 28.06.2021 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) O_VAZLOJENA_POR_D_13_OP_2.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 24 / 28.6.2021 г.

Публикувано на: 28.06.2021 г.
Коментар: Договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_OP_2.pdf 30.7.2021 г.