е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-150 / 5.5.2020 г.

"Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект "Изграждане на многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" УПИ - I, кв. 16, по плана на с. Железино"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 технически проект-спортна плащадка.rar 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 27.1.2021 г.

Обявление № 5 / 18.5.2020 г.

Публикувано на: 18.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срока за оферти.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 6 / 3.9.2020 г.

Публикувано на: 03.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 Железино.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 17.9.2020 г.

Публикувано на: 17.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Д-96.pdf 27.1.2021 г.