е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-34 / 20.6.2019 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Аварийно укрепване на път KNL 3063 /III-6232/ Дяково - Кременик, чрез изграждане на подпорна стена"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Покана за участие № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: Покана за участие в пряко договаряне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана Кременик 2.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 1-Техническа спецификация Кременик.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_7 ПРОЕКТ на договор - Кременк.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат *pdf и *XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (4).zip 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Дякове-Кременик.rar 26.1.2021 г.

Решение за откриване № 30 / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура на пряко договаряне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Кременик 2.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 26.1.2021 г.

Доклад № / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 36 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.poruchka.Kremienik.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor s prilojeniq_cor.rar 26.1.2021 г.