е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-79 / 3.7.2018 г.

,,ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ И ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТ ,,ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КАРНОБАТ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПО ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г., ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-3.002. ,,ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: 1. Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rehenie.pdf 22.1.2021 г.

Покана № 2. / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: 2. Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 22.1.2021 г.

Техническа спецификация № 3. / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: 3. Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikacia.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: 4. Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 22.1.2021 г.

Протокол № 5 / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Коментар: 5. Протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол - пряко договаряне.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 6. / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Коментар: 6. Решение за избор на изпълнители
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнители РД 509.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № 7. / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Коментар: 7. Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 8. / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: 8. Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: 9. Договор Фиоре ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Фиоре.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10. / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: 10. Приложения към договор Фиоре ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения Фиоре.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11. / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: 11. Договор Десий ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Десий с приложения.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: 12. Договор Братя Блецови ООД ОП 1 2 3 4 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Братя Блецови ОП 1 2 3 4 6.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13. / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: 13. Договор Братя Блецови ООД ОП 8 и 9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Братя Блецови ОП 8 и 9.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 14. / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: 14. Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 15. / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: 15. Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 16. / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: 16. Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 17. / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: 17. Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4.pdf 22.1.2021 г.