е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Пазарна консултация 002 / 1.10.2018 г.

"Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в община Угърчин". Обособена позиция №1 "Лесокултурни мероприятия за защита от горски пожари" Обособена позиция №2 "Водоизточници за опазване на горите от пожари"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Покана за пазарни консултации № 1 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Коментар: Покана за пазарна консултация №002/01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana 002.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 2 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци за попълване(1).rar 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Протокол_12.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол ПК.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на стойността на разхода при пазарни консултации № / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Решение №567_12.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕшение ПК.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Оферта "Мираж К-2013" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Мираж К 2013.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Оферта "ИНМАТ СОФИЯ"ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инмат София .pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Оферта "АЛ и Ив Форест Консулт"ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АЛ и Ив Консулт ЕООД.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Оферта "КиГ форест" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КиГ Форест ЕООД.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Оферта "Беатрис" ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Беатрис ООД.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Оферта "Стреза"ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Стреза ЕООД.pdf 16.1.2021 г.