е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-12 / 27.3.2019 г.

"Поддържане на зелени площи на територията на гр. Лом."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.3.2019 г.

Публикувано на: 27.03.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie u12.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.3.2019 г.

Публикувано на: 27.03.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie u12.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.3.2019 г.

Публикувано на: 27.03.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq u12.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.3.2019 г.

Публикувано на: 27.03.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 27.3.2019 г.

Публикувано на: 27.03.2019 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnichesko zadanie.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie ceni.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1-.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2-.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 9 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Решение 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_4-.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 10 / 15.5.2019 г.

Публикувано на: 15.05.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_Vazl_Por_U_12.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 15.5.2019 г.

Публикувано на: 15.05.2019 г.
Коментар: Договор 88
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 88-.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12 / 17.10.2019 г.

Публикувано на: 17.10.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_.pdf 24.1.2021 г.