е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-8 / 19.5.2015 г.

"ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА "ЦНСТ С ДЕМЕНЦИЯ" И "ЗЖХФУ", С. МАМАРЧЕВО В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП 1 - "ОБЗАВЕЖДАНЕ", ОП 2 - "ОБОРУДВАНЕ" И ОП 3 - "ОБЗАВЕЖДАНЕ - ЗАПАЗЕНА ПОЗИЦИЯ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Публична покана № 1 / 19.5.2015 г.

Публикувано на: 19.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 19.5.2015 г.

Публикувано на: 19.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia_Dostavka_3_OP.doc 30.7.2021 г.

КСС № 3 / 19.5.2015 г.

Публикувано на: 19.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS-OP-1.xls 30.7.2021 г.

КСС № 4 / 19.5.2015 г.

Публикувано на: 19.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS-OP-2.xls 30.7.2021 г.

КСС № 5 / 19.5.2015 г.

Публикувано на: 19.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS-OP-3.xls 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 26.5.2015 г.

Публикувано на: 26.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЕ.pdf 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 7 / 1.6.2015 г.

Публикувано на: 01.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол обзавеждане.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 8.6.2015 г.

Публикувано на: 08.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР ОП1.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 8.6.2015 г.

Публикувано на: 08.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР ОП2.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 8.6.2015 г.

Публикувано на: 08.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР ОП3.pdf 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 30.7.2015 г.

Публикувано на: 30.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 30.07.2015г..doc 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 30.7.2015 г.

Публикувано на: 30.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 30.07.2015г. за ОП 3.doc 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 13 / 31.8.2015 г.

Публикувано на: 31.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 31.08.2015г..doc 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 14 / 31.8.2015 г.

Публикувано на: 31.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 31.08.2015г. за ОП 1.doc 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 15 / 31.8.2015 г.

Публикувано на: 31.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 31.08.2015г. за ОП 2.doc 30.7.2021 г.

Гаранции № 16 / 28.3.2016 г.

Публикувано на: 28.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за изпълнение от дата 28.03.2016г..doc 30.7.2021 г.