е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-18 / 13.2.2018 г.

Открита процедура:"Изпълнение на строително - монтажни работи по проект: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie Ul.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie Ul.pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 SMR Ulici.rar 28.1.2021 г.

Проекти № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти за ОП 1- Улици в гр. Белица.rar 28.1.2021 г.

Проекти № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти за ОП 2- Улици в с. Бабяк.rar 28.1.2021 г.

Проекти № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти за ОП3 - Улици в с. Дагоново.rar 28.1.2021 г.

Проекти № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти за ОП 4- Улици в с. Краище.rar 28.1.2021 г.

Проекти № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти за ОП 5- Улици в с. Горно Краище.rar 28.1.2021 г.

Документация за участие - изменена № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Promqna.rar 28.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie - pr.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 13.3.2018 г.

Публикувано на: 13.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 28.1.2021 г.

Информация при производство по обжалване № / 13.3.2018 г.

Публикувано на: 13.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Указания за попълване на еЕЕДОП.rar 28.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie udyljavane 2.pdf 28.1.2021 г.

Протокол №1 № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshenie cenovo.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 28.1.2021 г.

Доклад № / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 28.1.2021 г.

Решение № / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvleniq za vyzlojena porychka.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP2.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP3.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP4.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP5.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP1.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за изменение № / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za izmenenie OP2.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за изменение № / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za izmenenie OP3.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за изменение № / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za izmenenie OP4.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за изменение № / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za izmenenie OP5.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за изменение № / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za izmenenie OP1.pdf 28.1.2021 г.

Допълнително споразумение № / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelni sporazumenie OP1, OP2, OP3, OP4 i OP5.pdf 28.1.2021 г.