е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публично състезание ЗОП-ПС-1 / 17.8.2016 г.

"ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ОСИГУРЯ-ВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БРУСАРЦИ - 2016 Г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Хляб и тестени изделия" Обособена позиция № 2 - "Месо, месни продукти, риба и яйца" Обособена позиция № 3 - "Млечни продукти" Обособена позиция № 4 - "Варива, консерви, подправки и други хранителни продукти и напитки" Обособена позиция № 5 - "Плодове и зеленчуци" Обособена позиция № 6 - "Препарати"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 3 / 17.8.2016 г.

Публикувано на: 17.08.2016 г.
Коментар: Документация хранителни 2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-хранителни 2016-.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 5 / 17.8.2016 г.

Публикувано на: 17.08.2016 г.
Коментар: Стойностна спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Стойностна спецификация общ. Брусарци-2016.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 6 / 17.8.2016 г.

Публикувано на: 17.08.2016 г.
Коментар: Административни сведения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Административни сведения.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС - 1 / 2 / 17.8.2016 г.

Публикувано на: 17.08.2016 г.
Коментар: Обявление за публично състезание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление-подписано ел.подпис.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС - 2 / 1 / 17.8.2016 г.

Публикувано на: 17.08.2016 г.
Коментар: Решение за публично състезание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за хранителни-подписано.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1/ 4 / 17.8.2016 г.

Публикувано на: 17.08.2016 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Стандартен образец за ЕЕДОП - готов.doc 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 8 / 26.9.2016 г.

Публикувано на: 26.09.2016 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 от комисия ПС-хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПС-1 / ПС -7 / 7 / 26.9.2016 г.

Публикувано на: 26.09.2016 г.
Коментар: Съобщение ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-7-Съобщение ценови-хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 9 / 25.10.2016 г.

Публикувано на: 25.10.2016 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 от комисия ПС-хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПС-1 / ПС-8 / 10 / 25.10.2016 г.

Публикувано на: 25.10.2016 г.
Коментар: Решение за прекратяване на ПС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-8-Решение за прекратяване на ПС хранителни.pdf 5.1.2021 г.