е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-3 / 17.9.2016 г.

"Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Покана до всички заинтересовани лица № 1. / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Коментар: Покана до всички заинтересовани лица изх. № РД 9100 - 34 от 17.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до всички заинтересовани лица.pdf 26.1.2021 г.

Техническа спецификация № 2. / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация - Приложение № 1 към покана изх. № РД 9100 - 34 от 17.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация ЦДГ Попович.doc 26.1.2021 г.

Образец на техническо предложение № 3. / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Коментар: Образец на техническо предложение - Приложение № 2 към покана изх. № РД 9100 - 34 от 17.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение.doc 26.1.2021 г.

Образец на ценово предложение № 4. / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Коментар: Образец на ценово предложение - Приложение № 3 към покана изх. № РД 9100 - 34 от 17.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.doc 26.1.2021 г.

Количествено - стойностни сметки № 5. / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Коментар: Количествена сметка - Приложение № 3.1 към покана изх. № РД 9100 - 34 от 17.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS_CDG_Popovich_tyrg.xls 26.1.2021 г.

Заповед за класиране № 6 / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Заповед № 446/27.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед.pdf 26.1.2021 г.

Оферти № 7 / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Оферта Геоплан Кънстракшън ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 3.pdf 26.1.2021 г.

Оферти № 8 / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Оферта Билд Инвест Инкорпорейт ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 1.pdf 26.1.2021 г.

Оферти № 9 / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Оферта Промишлено и Гражданско Строителство ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 2.pdf 26.1.2021 г.