е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОБП-12 / 14.11.2016 г.

"Доставка на хранителни продукти, необходими за нуждите на Детски градини и Социално предприятие за обществено хранене на територията на община Аврен"Обособена позиция № 1: Доставка на хляб; Обособена позиция № 2: Доставка на мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 3: Доставка на месо, месни изделия, риба и яйца; Обособена позиция № 4: Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци, консерви; Обособена позиция № 5: Доставка на бакалски стоки (пакетаж, зърнени изделия, подправки и др.);

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr. 9.1_Cenovo predlojenie.xls 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr. 9.2_Cenovo predlojenie.xls 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr. 9.3_Cenovo predlojenie.xls 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr. 9.4_Cenovo predlojenie.xls 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr. 9.5_Cenovo predlojenie.xls 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 1_ Opis.docx 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 2 - EEDOP.doc 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 3_ Tehnichesko predlogenie.docx 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 4_ Deklaracia za saglasie s proekt na dogovor.docx 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 6_ Deklaracia za lipsa na svarzanost.docx 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 7_ Deklaracia chl.3, t.8.docx 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 8_ Deklaracia chl.6, al.2.docx 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 10_ dogovor proekt.docx 21.1.2021 г.

Решение за откриване № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rechenie.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie.pdf 21.1.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 5_ Deklaracia za validnost na ofertata.docx 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснения.jpg 21.1.2021 г.

Протокол № / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокл 1.pdf 21.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 24.1.2017 г.

Публикувано на: 24.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № / 3.2.2017 г.

Публикувано на: 03.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № / 3.2.2017 г.

Публикувано на: 03.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 21.1.2021 г.

Доклад № / 3.2.2017 г.

Публикувано на: 03.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 21.1.2021 г.

Решение за избор № / 3.2.2017 г.

Публикувано на: 03.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 21.1.2021 г.

Решение за изменение № / 1.3.2017 г.

Публикувано на: 01.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 1.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 4.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2, 3, 5.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор.pdf 21.1.2021 г.