е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка проект ОПП-8

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и инструктаж и обучение на система за регистриране на изстрели в защитена зона BG0000209 Пирин

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 4 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 5 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приемо предавателен протокол.pdf 24.1.2021 г.

ЕЕДОП № 6 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request-2 (1).zip 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение отваряне на ценови оферти ОПП-8.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад комисия.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител за доставка,монтаж,въвеждане в експлоатация и инструктаж и обучение на система за регистриране на изстрели.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 14 / 22.3.2019 г.

Публикувано на: 22.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка система изстрели.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 22.3.2019 г.

Публикувано на: 22.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за приключен договор № 16 / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор за системата за изстрелиза ПК.pdf 24.1.2021 г.