е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-19 / 13.2.2018 г.

Открита процедура: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обекти:o СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Белица.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie SOU.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie SOU.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 SMR Ucilishte.rar 15.1.2021 г.

Проекти № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти за ОП 1, 2 и 3.rar 15.1.2021 г.

Проекти № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти за ОП 1,2 и 3.rar 15.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie-pr U.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие - изменена № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Promqna Uchilishte.rar 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razyasnenie.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 19.3.2018 г.

Публикувано на: 19.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie2.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 4.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Указания за попълване на еЕЕДОП.rar 15.1.2021 г.

Протокол №1 № / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 7.6.2018 г.

Публикувано на: 07.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 7.6.2018 г.

Публикувано на: 07.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 4 № / 7.6.2018 г.

Публикувано на: 07.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 15.1.2021 г.

Доклад № / 7.6.2018 г.

Публикувано на: 07.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doclad i Grafik.pdf 15.1.2021 г.

Решение № / 7.6.2018 г.

Публикувано на: 07.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Протокол №3.1 № / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.1.pdf 15.1.2021 г.

Доклад № / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 15.1.2021 г.

Решение № / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Протокол №2.1 № / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.1.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 18.10.2019 г.

Публикувано на: 18.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.10.2019 г.

Публикувано на: 18.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP1.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.10.2019 г.

Публикувано на: 18.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP2.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.10.2019 г.

Публикувано на: 18.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP3.pdf 15.1.2021 г.