е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 03-ПС-2020 / 16.4.2020 г.

"Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна-Белослав и Варна-Разделна от областната транспортна схема"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Маршрутни разписания по АЛ Варна-Белослав
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Маршрутно разписание Варна-Белослав.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Таблица- билети
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tabl-bileti1.docx 25.1.2021 г.

Обявление № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_ превоз.pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Решение №4/16.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 4 от 16.04.2020_обществен превоз.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор-првози.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика1.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Документация - заглавна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заглавна страница_обществен превоз на пътници.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentation превоз1.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за попълване.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Маршрутно разписание по АЛ Варна-Разделна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Маршрутно разписание Варна - Разделна.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (1).zip 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 18.5.2020 г.

Публикувано на: 18.05.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на Ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови предложения.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 от 18.05.2020.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3 от 21.05.2020001.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 4 от Комисия № / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4_транспорт.pdf 25.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл.181,ал.4 от ЗОП.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Решение № 7/08.06.2020 г. за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 7 от 08.06.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.7.2020 г.

Публикувано на: 02.07.2020 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №77 от 29.06.2020 г..pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.7.2020 г.

Публикувано на: 02.07.2020 г.
Коментар: Маршрутно разписание към договор АЛ Варна-Разделна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Маршрутно разписание Варна - Разделна (1).pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.7.2020 г.

Публикувано на: 02.07.2020 г.
Коментар: Маршрутно разписание към договор АЛ Варна -Белослав
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Маршрутно разписание Варна-Белослав (2).pdf 25.1.2021 г.