е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 01-ПС-2019 / 11.3.2019 г.

"Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна-Белослав и Варна-Разделна от областната транспортна схема"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обявление № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_обществен превоз.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentation превоз.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Коментар: Маршрутно разписание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Маршрутно разписание Варна - Разделна.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Коментар: Маршрутно разписание Варна-Белослав
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Маршрутно разписание Варна-Белослав.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Коментар: Таблица за билети
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tabl-bileti.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор-првози.docx 25.1.2021 г.

Решение № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Коментар: решение № 3/15.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 3 от 15.03.2019г.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 19.3.2019 г.

Публикувано на: 19.03.2019 г.
Коментар: Отговор до всички участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор на запитване_Обществен превоз.pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 20.3.2019 г.

Публикувано на: 20.03.2019 г.
Коментар: Решение за прекратяване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 4_прекратяване.pdf 25.1.2021 г.