е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП -45 / 8.12.2016 г.

Осигуряване на публичност и визуализация по проект №BG16RFOP001-2.001-0058-C01 “Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Ивайловград”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 8.12.2016 г.

Публикувано на: 08.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava.doc 27.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 8.12.2016 г.

Публикувано на: 08.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.12.2016 г.

Публикувано на: 08.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pojarna bezopasnost.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 5 / 3.5.2017 г.

Публикувано на: 03.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_публичност_Пожарна.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor pojarna.pdf 27.1.2021 г.