е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-122 / 23.8.2019 г.

„Изпълнение на инженеринг на недвижима културна ценност по проект „Устойчиво развитие на археологическия обект–антична вила Армира край Ивайловград” по три обособени позиции”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 2 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 18.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 18.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 28.10.2019 г.

Публикувано на: 28.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти .pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 6 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 инженеринг Антична вила Армира 3ОП в.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 7 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 инженеринг Антична вила Армира 3ОП в.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 8 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 инженеринг Антична вила Армира 3ОП в.pdf 18.5.2021 г.

Решение за класиране № 9 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-29 от 13.11.2019.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 27.1.2020 г.

Публикувано на: 27.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-130.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 27.1.2020 г.

Публикувано на: 27.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-131.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 27.1.2020 г.

Публикувано на: 27.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-132.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 13 / 27.1.2020 г.

Публикувано на: 27.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена.pdf 18.5.2021 г.

Анекс № 14 / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 18.5.2021 г.