е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-40 / 18.12.2019 г.

"Абонаментно извънгаранционно и гаранционно сервизно обслужване на внедрен специализиран софтуер на Община Лом, включващ програмни продукти - Офис Лом - документно оборотна система, Общински имоти, Наеми, Каса, Търговия, Общински вземания, Наказателни постановления, PKI, ГИС, WEB Офис - Кметства, WEB административни регистри, WEB услуги, WEB Разширена деловодна справка, Връзка със СЕМКО, Обществени поръчки, Контрол, Комуникатор, Профил на купувача, Местни данъци и такси, Уеб портал", ‚,Е-връчване" и "REGIX"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 18.12.2019 г.

Публикувано на: 18.12.2019 г.
Коментар: Покана до определени лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana_new.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 18.12.2019 г.

Публикувано на: 18.12.2019 г.
Коментар: Приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_priloj_pokana.docx 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 18.12.2019 г.

Публикувано на: 18.12.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04_proekt_dog_Akstar.doc 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 7.1.2020 г.

Публикувано на: 07.01.2020 г.
Коментар: Утвърден протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) y40 protokol.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 3.2.2020 г.

Публикувано на: 03.02.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_33_.pdf 7.5.2021 г.