е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Пазарни консултации 92-17 / 22.11.2018 г.

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ по проект "Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол" - етапно изпълнение, подобект: "Централен площад", находящ се в УПИ І -19, 1128, 1205, 1171 в кв. 24 в гр. Никопол

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Образци № 92-17 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци ценово предложение.rar 21.1.2021 г.

Покана за парарни консултации № 92-17 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 21.1.2021 г.

Образец на оферта № 92-17 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образец офрта.doc 21.1.2021 г.

Документация за участие № 92-17 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 6 Техническа спецификация растителност.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 92-17 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 5 Техническа спецификиция с храктеристики на доставките.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 92-17 / 3.12.2018 г.

Публикувано на: 03.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 три независими оферти.rar 21.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 92-17 / 3.12.2018 г.

Публикувано на: 03.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение пазарни консултации.pdf 21.1.2021 г.