е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП - 117 / 30.8.2019 г.

"Доставка на осветителни тела за нуждите на Общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности", гр. Карнобат и Община Карнобат през 2019 - 2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Допълнителна информация № 1. / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dop. informacia.pdf 24.1.2021 г.

Техническа спецификация № 2. / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikacia.pdf 24.1.2021 г.

Обява № 3. / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyava.pdf 24.1.2021 г.

Образци № 4. / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 24.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 24.1.2021 г.

Информация за обява № 6. / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informacia obyava.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 7. / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8. / 18.10.2019 г.

Публикувано на: 18.10.2019 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_Filkab.pdf 24.1.2021 г.