е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-4 / 20.12.2019 г.

"Упражняване на авторски надзор на обект "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Покана за пазарни консултации № 1. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Покана изх. № РД 9100 - 100/23.12.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации АН.pdf 7.5.2021 г.

Техническа спецификация № 2. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация АН.pdf 7.5.2021 г.

Образец на оферта № 3. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3.Оферта.doc 7.5.2021 г.