е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-20 / 18.12.2012 г.

"Профилактични и ремонтни работи, по "Наредба за устройство, безопастна експлотация и технически надзор на съоражения под налягане" обн. ДВ бр. 64 от 18.07.2008г. през времето на експлотация по парни и водогрейни котли, а така също и по отоплителната исталация, собственост на Община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: