е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-65 / 25.8.2016 г.

"Доставка на хранителни продукти през 2016/2017 г в учебните и социалните заведения на територията на община Никопол за дванадесет месеца от датата на сключване на договора".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Решения за откриване № 12-65 / 25.8.2016 г.

Публикувано на: 25.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение.fed 28.11.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-65 / 25.8.2016 г.

Публикувано на: 25.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 обявление.fed 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-65 / 25.8.2016 г.

Публикувано на: 25.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документацияхрани финал1.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 12-65 / 25.8.2016 г.

Публикувано на: 25.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-65 / 12.9.2016 г.

Публикувано на: 12.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 12-65 / 19.9.2016 г.

Публикувано на: 19.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 12-65 / 19.9.2016 г.

Публикувано на: 19.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение 19092016.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-65 / 25.9.2016 г.

Публикувано на: 25.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 12-65 / 3.10.2016 г.

Публикувано на: 03.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.doc 28.11.2021 г.

Доклад на комисията № 12-65 / 3.10.2016 г.

Публикувано на: 03.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 12-65 / 3.10.2016 г.

Публикувано на: 03.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-65 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дотовор № 262 Нове Инженеринг.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-65 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 приложение към договор №262.rar 28.11.2021 г.