е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОБП-5 / 20.3.2020 г.

"Доставка на хранителни продукти, необходими за нуждите на Детски градини и Социално предприятие за обществено хранене на територията на община Аврен" по обособени позиции.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.9.2020 г.
Файлове актуални към: 18.9.2020 г.

Документация за участие № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 18.9.2020 г.

Решение за откриване № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 18.9.2020 г.

Техническа спецификация /задание № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 18.9.2020 г.

Образци № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 18.9.2020 г.

Обявление за поръчка № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 18.9.2020 г.

Други документи № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Бюлетин САПИ.pdf 18.9.2020 г.

Други документи № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 18.9.2020 г.

Образци № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - проект.doc.pdf 18.9.2020 г.

Други документи № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.doc 18.9.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения № 1.pdf 18.9.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения № 2.pdf 18.9.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения № 3.pdf 18.9.2020 г.

Решение за изменение № / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 18.9.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.4.2020 г.

Публикувано на: 30.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения № 4.pdf 18.9.2020 г.

Протокол № / 3.8.2020 г.

Публикувано на: 03.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 18.9.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 11.8.2020 г.

Публикувано на: 11.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 18.9.2020 г.

Протокол № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 18.9.2020 г.

Протокол № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 18.9.2020 г.

Протокол № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4.pdf 18.9.2020 г.

Доклад № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 18.9.2020 г.

Решение за избор № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 18.9.2020 г.