е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОБП-5 / 20.3.2020 г.

"Доставка на хранителни продукти, необходими за нуждите на Детски градини и Социално предприятие за обществено хранене на територията на община Аврен" по обособени позиции.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 12.7.2020 г.
Файлове актуални към: 12.7.2020 г.

Документация за участие № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 12.7.2020 г.

Решение за откриване № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 12.7.2020 г.

Техническа спецификация /задание № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 12.7.2020 г.

Образци № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 12.7.2020 г.

Обявление за поръчка № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 12.7.2020 г.

Други документи № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Бюлетин САПИ.pdf 12.7.2020 г.

Други документи № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 12.7.2020 г.

Други документи № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 12.7.2020 г.

Образци № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - проект.doc.pdf 12.7.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения № 1.pdf 12.7.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения № 2.pdf 12.7.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения № 3.pdf 12.7.2020 г.

Решение за изменение № / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 12.7.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.4.2020 г.

Публикувано на: 30.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения № 4.pdf 12.7.2020 г.