е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-3 / 5.12.2017 г.

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня в гр. Брезник по девет обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Указания № / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazaniq.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn. specifikaciq.pdf 17.3.2021 г.

Приложения № / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения.xls 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-108 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informaciq.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-3 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva.pdf 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 0300-111 / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info srok DSP.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 20.12.2017 г.

Публикувано на: 20.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol DSP .pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 127 / 28.12.2017 г.

Публикувано на: 28.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor s KRISI 2007 DSP i DMK.pdf 17.3.2021 г.