е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-37 / 24.7.2018 г.

["Осигуряване на информация и комуникация по проект "Обновени градски пространства в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по две обособени позиции: o Обособена позиция № 1 "Изработка, доставка и монтаж на печатни материали, свързани с изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Обновени градски пространства в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" o Обособена позиция № 2 "Организиране и провеждане на информационни събития и осигуряване на публикации в печатни медии, свързани с изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Обновени градски пространства в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TZ.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 20.6.2021 г.

Документация за участие № 5 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP1.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 6 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP2.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) z.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) s.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 9 / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) i.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_1_U_37.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_2_U_37.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_3_U_37.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 183.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 192.pdf 20.6.2021 г.