е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-3 / 30.6.2017 г.

"Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на улици и пътни участъци в община Болярово по две обособени" Обособена позиция № 1 - "Проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на улици"; Обособена позиция № 2 - "Проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на пътни участъци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за общесвена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 19.5.2021 г.

Техническа спецификация № 2 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.doc 19.5.2021 г.

Други документи № 3 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.doc 19.5.2021 г.

Образци на документи № 4 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.doc 19.5.2021 г.

Образци на документи № 5 / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 19.5.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване № 6 / 18.7.2017 г.

Публикувано на: 18.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за удължаване на първаночалния срок за получаване на оферти.pdf 19.5.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - удължаване на срок № 7 / 18.7.2017 г.

Публикувано на: 18.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 8 / 14.8.2017 г.

Публикувано на: 14.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 от дата 14.08.2017г..pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 9 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №2 ОТ ДАТА 04.09.2017Г..pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 11.9.2017 г.

Публикувано на: 11.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №43 от дата 11.09.2017г. за ОП 1.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 11.9.2017 г.

Публикувано на: 11.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №44 от дата 11.09.2017г. за ОП 2.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 12 / 12.10.2017 г.

Публикувано на: 12.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договор №44 от дата 11.09.2017г..pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 13 / 5.2.2018 г.

Публикувано на: 05.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договор №43 от дата 11.09.2017г..pdf 19.5.2021 г.