е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-13 / 19.12.2016 г.

"Доставка чрез лизинг на един брой нов автомобил за нуждите на Община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.12.2021 г.
Файлове актуални към: 2.12.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 2 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 3 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 4 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Коментар: техническа спесификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh_spesifikatsija.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 5 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Коментар: образци и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi_proekt_dogovor.zip 2.12.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_ceni.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 10 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 15.2.2017 г.

Публикувано на: 15.02.2017 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 50.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 12 / 15.2.2017 г.

Публикувано на: 15.02.2017 г.
Коментар: обявлене за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie euratek.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 13 / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: обявление за изпълнен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objavlenie_priklluchil_dogovor.pdf 2.12.2021 г.