е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-16 / 10.12.2015 г.

Възлагане на допълнителни видове СМР на обект: Екопарк "Еника", поради непредвидени обстоятелства по време на строителство на обекта

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 14.12.2015 г.

Публикувано на: 14.12.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700-643/14.12.2015 г. за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение доп. СМР Екопарк Еника 2.pdf 24.1.2021 г.

Покана № 2. / 14.12.2015 г.

Публикувано на: 14.12.2015 г.
Коментар: Покана с изх. № РД 70 00-992/14.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана доп. СМР Екопарк Еника 1.pdf 24.1.2021 г.

Приложения към покана № 3. / 14.12.2015 г.

Публикувано на: 14.12.2015 г.
Коментар: Образци на документи, Проект на договор и КСС; Уникален номер поръчката в РОП 00541-2015-0013
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения към поканата.zip 24.1.2021 г.

Становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП № 4. / 21.12.2015 г.

Публикувано на: 21.12.2015 г.
Коментар: Становище Изх. № Е - 31 - 00 - 66494 от 17.12.2015г. по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 24.1.2021 г.

Доклад на комисия № 5. / 22.12.2015 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.
Коментар: Доклад от дейността на комисия, определена със Заповед № РД 0700 - 648/18.12.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 6. / 22.12.2015 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 648/21.12.2015г. за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 24.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 7. / 30.12.2015 г.

Публикувано на: 30.12.2015 г.
Коментар: Информация АОП за сключен договор рег. № 20 - 185/29.12.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация договор.PDF 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8. / 4.1.2016 г.

Публикувано на: 04.01.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 185/29.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение.pdf 24.1.2021 г.

Приложения към договор № 9. / 5.1.2016 г.

Публикувано на: 05.01.2016 г.
Коментар: Приложения към договор рег. № 20 - 185/29.12.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договор.pdf 24.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 10. / 9.1.2017 г.

Публикувано на: 09.01.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор изх. №РД 2400 - 13/09.01.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор.pdf 24.1.2021 г.