е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-19 / 8.7.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за TБО на територията на община Сунгурларе"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Обявление за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за ОП.pdf 15.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за Откриване на процедура за ОП.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Единен европейски документ за обществени поръчки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Образци на документи за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Документация за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за ОП.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ксс образец.docx 15.1.2021 г.

Други документи № 7 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: ТП - Геология и хидрогеорлогия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Геология и Ходрогеология.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 8 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: ТП - Обща Записка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обща Записка.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 9 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: ТП - Биологична рекултвиция
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Биологична рекултивация.rar 15.1.2021 г.

Други документи № 10 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: ТП - Геодезия и вертикално планиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геодезия и Вертикално планиране.rar 15.1.2021 г.

Други документи № 11 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: ТП - Електро
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Електро.rar 15.1.2021 г.

Други документи № 12 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: ТП - Мониторинг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Мониторинг.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 13 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: ТП - ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБЗ.rar 15.1.2021 г.

Други документи № 14 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: ТП - Повърхностно отводняване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Повърхостно отводняване.rar 15.1.2021 г.

Други документи № 15 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: ТП - Техническа рекултивация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Техническа рекултивация.rar 15.1.2021 г.

Други документи № 16 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: ТП - Управление на Биогаз
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Управление на Биогаз.rar 15.1.2021 г.

Други документи № 17 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: ТП - ПБ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПБ.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 18 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: ТП - ПУСО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПУСО.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 19 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: ТП - Разрешение за строеж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разрешение за строеж.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 20 / 18.7.2019 г.

Публикувано на: 18.07.2019 г.
Коментар: Писмо отговор на запитване - Разяснение по условията на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 21 / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Коментар: Протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 от дейността на комисията.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 22 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на плик предлагана цена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение чл.57 ал.3.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 23 / 26.9.2019 г.

Публикувано на: 26.09.2019 г.
Коментар: Протокол 2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 от дейноста на комисиятаs.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 24 / 26.9.2019 г.

Публикувано на: 26.09.2019 г.
Коментар: Протокол 3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 от дейноста на комисиятаs.pdf 15.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 25 / 26.9.2019 г.

Публикувано на: 26.09.2019 г.
Коментар: Решение за одобряване на класиране и избор на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение класиране и определяне на изпълнител на ОПsign.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 26 / 28.10.2019 г.

Публикувано на: 28.10.2019 г.
Коментар: обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена поръчка.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 27 / 28.10.2019 г.

Публикувано на: 28.10.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП.pdf 15.1.2021 г.