е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-13 / 9.6.2020 г.

Събиране на оферти с обява №3/09.06.2020г. "Доставка на съдове за битови отпадъци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.7.2020 г.
Файлове актуални към: 9.7.2020 г.

Документация за участие № 1 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 9.7.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 22.6.2020 г.

Публикувано на: 22.06.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 9.7.2020 г.