е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-41 / 13.5.2020 г.

"Рехабилитация и реконструкция на ул. "Любен Дочев", ул. "Витоша", ул. "Мусала", ул. "Хр. Смирненски" и ул. "Пирин" в гр. Никопол и Ремонт на улици в с. Черковица, с. Евлогиево и с. Дебово в Община Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-41 / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 15.1.2021 г.

Образци № 12-41 / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 15.1.2021 г.

Образци № 12-41 / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request_ulici.zip 15.1.2021 г.

Документация за участие № 12-41 / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 15.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-41 / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение14052020091055.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-41 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПМС - съобщение за цени.pdf 15.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-41 / 25.6.2020 г.

Публикувано на: 25.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3 от 22.06.2020.pdf 15.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-41 / 25.6.2020 г.

Публикувано на: 25.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 от 12.06.2020.pdf 15.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-41 / 25.6.2020 г.

Публикувано на: 25.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 от 09.06.2020.pdf 15.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-41 / 25.6.2020 г.

Публикувано на: 25.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 174 от 25.06.2020.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-41 / 4.8.2020 г.

Публикувано на: 04.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-41 / 24.9.2020 г.

Публикувано на: 24.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 15.1.2021 г.