е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-2 / 7.2.2018 г.

Изработване на технически проект за обект: "Ремонт и реконструкция, вертикална планировка и спортни площадки на ОУ "Отец Паисий" град Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 8.2.2018 г.

Публикувано на: 08.02.2018 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 12/08.02.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 8.2.2018 г.

Публикувано на: 08.02.2018 г.
Коментар: Задание за проектиране с приложена скица и Акт за собственост; Образци за попълване; ЕЕДОП; Проект на договор; Оценка;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 26.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 8.2.2018 г.

Публикувано на: 08.02.2018 г.
Коментар: Информация № ID 9072821 от 08.02.2018г. за публикувана в профила на купувача обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.PDF 26.1.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 17/26.02.2018г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 26.1.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Информация ID 9073289 от 26.02.2018г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок.PDF 26.1.2021 г.

Съобщение за прекратяване на възлагането на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП № 6. / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 -18/28.02.2018г. за прекратяване на възлагането
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение прекратяване.pdf 26.1.2021 г.