е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сухиндол

Обществена поръчка ОП-10 / 10.9.2019 г.

"Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на общинска спортна площадка в гр. Сухиндол (УПИ VIII, кв. 50)"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1. Обява_строителство_Сухиндол.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2. Технически_спецификации_обява_строителство_Сухиндол.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3. Проект_на_договор_строителство_Сухиндол.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4. Образци_обява_строителство_Сухиндол.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС_игрище_Сухиндол.xlsx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически проект.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inform za obiava po cl.20, al.3.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спецификации към Техн. проект.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обява по чл.20, ал.3 ЗОП.pdf 18.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл. 192 от ЗОП.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor sportna pocht.pdf 18.1.2021 г.