е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-20 / 29.4.2020 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕМЕТ: "Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в Община Дупница, събиране и транспортиране на ЕГО, строителни и растителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на Община Дупница"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Методика съгласно критерия най-ниска цена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Mетодика.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат word
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЕЕДОП - образец.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: EEДОП - формат pdf. за преглед и XML за попълване в системата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци 2020.doc 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Образец №5 - Калкулации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №5 - калкулации.doc 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq2020.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация 2020г.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор сметосъбиране 2020.pdf 21.1.2021 г.

Решение за откриване № 17 / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на обществената поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie17.pdf 21.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh 19 - promqna.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Методика - след промяната
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) методика- след промяна.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Образци №5 - Калкулации - след промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №5 - калкулации след промяна.docx 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 6.7.2020 г.

Публикувано на: 06.07.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 3.9.2020 г.

Публикувано на: 03.09.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 3.9.2020 г.

Публикувано на: 03.09.2020 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЕКО РЕСУРС коректор.rar 21.1.2021 г.