е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-20 / 29.4.2020 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕМЕТ: "Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в Община Дупница, събиране и транспортиране на ЕГО, строителни и растителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на Община Дупница"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.5.2020 г.
Файлове актуални към: 25.5.2020 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Методика съгласно критерия най-ниска цена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Mетодика.pdf 25.5.2020 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат word
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЕЕДОП - образец.docx 25.5.2020 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: EEДОП - формат pdf. за преглед и XML за попълване в системата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 25.5.2020 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци 2020.doc 25.5.2020 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Образец №5 - Калкулации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №5 - калкулации.doc 25.5.2020 г.

Обявление за ОП № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie.pdf 25.5.2020 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq2020.pdf 25.5.2020 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация 2020г.pdf 25.5.2020 г.

Документация за участие № / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор сметосъбиране 2020.pdf 25.5.2020 г.

Решение за откриване № 17 / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на обществената поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie17.pdf 25.5.2020 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh 19 - promqna.pdf 25.5.2020 г.

Документация за участие № / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Методика - след промяната
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) методика- след промяна.pdf 25.5.2020 г.

Документация за участие № / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Образци №5 - Калкулации - след промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №5 - калкулации след промяна.docx 25.5.2020 г.