е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-6 / 7.9.2016 г.

"Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане, съгласно Договор за съвместна дейност № РД04-145/01.08.2016 г. между Фонд "Социална закрила" и Община Лом в изпълнение на Проект "Кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol dostavka kuhn.pdf 20.6.2021 г.