е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2017-0003 / 7.7.2017 г.

"СМР по обособени позиции за следните обекти: Обособена позиция № 1: Основен ремонт на ДГ "Светулка", филиал с. Лесидрен; Обособена позиция № 2: Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333437363433
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia_Detski.gradini_Publ.systez._.docx 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 794986/07.07.2017 г. / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № №772/07.07.2017 г. /794985/ / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Стойност: 150 000,00 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение откриване.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Протокол №1 от 10.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 24.8.2017 г.

Публикувано на: 24.08.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_ценови.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Протокол №2 от 24.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Протокол №3 от 29.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Решение №960 от 29.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №960 от 29.08.2017.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Договор №29-113 от 29.09.2017 по ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР №29-113 по ОП1.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПО ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПО ОП1.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Договор №30-113 от 29.09.2017 по ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР №30-113 ПО ОП2.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА №807858 от 02.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА №80785802.10.2017 г..pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПО ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ПО ОП2.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № 819067/11.12.2017 г. / 11.12.2017 г.

Публикувано на: 11.12.2017 г.
Коментар: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР №29-113/29.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ОП1.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № 819074/11.12.2017 г. / 11.12.2017 г.

Публикувано на: 11.12.2017 г.
Коментар: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР №30-113/29.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ОП2.pdf 16.1.2021 г.