е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-7 / 10.7.2018 г.

"Възстановяване сградата на читалище "Васил Левски 1937" с. Господиново, Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 38/12.07.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация; Методика за оценка; Образци; КСС; Проект на договор;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти.zip 21.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 4. / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Информация ID 9078401 за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация обява.PDF 21.1.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 41/31.07.2018г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 21.1.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 6. / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Коментар: Информация ID 9079067 от 31.07.2018г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация удължаване на срок.PDF 21.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 7. / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 353/06.08.2018 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 21.1.2021 г.

Договор № 8. / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20-161/27.08.2018г. и приложения към него: Техническа спецификация; Техническо предложение на Изпълнителя; Ценово предложение на Изпълнителя;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.pdf 21.1.2021 г.