е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-1 / 1.4.2019 г.

"Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Указания № / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazania.pdf 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn specifikaciq.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obr.rar 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-34 / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informacia.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-1 / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 7.5.2019 г.

Публикувано на: 07.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol ulici.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 69 / 23.5.2019 г.

Публикувано на: 23.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor Stroikonsult.pdf 17.3.2021 г.