е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-42 / 4.9.2019 г.

Пряко договаряне с предмет: Доставка на гориво за МПС за нуждите на Община Дупница.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 42 / 4.9.2019 г.

Публикувано на: 04.09.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-е за откриване.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_gorivo2019.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.10.2019 г.

Публикувано на: 28.10.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инфо_Възл. поръчка.pdf 18.1.2021 г.