е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-42 / 4.9.2019 г.

Пряко договаряне с предмет: Доставка на гориво за МПС за нуждите на Община Дупница.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.9.2019 г.
Файлове актуални към: 17.9.2019 г.

Решение за откриване № 42 / 4.9.2019 г.

Публикувано на: 04.09.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-е за откриване.pdf 17.9.2019 г.