е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-99 / 21.6.2018 г.

Рехабилитация и реконструкция на бул. "Христо Ботев " и тротоари и съоръжения и принадлежностите към него на територията на гр. Роман, община Роман от км 27+665,5 до км 29+958,53

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.6.2018 г.

Публикувано на: 21.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОКУМЕНТАЦИЯ.rar 28.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 21.6.2018 г.

Публикувано на: 21.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ_ХР.БОТЕВ.rar 28.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение.pdf 28.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 28.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 28.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 28.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 28.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 11 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 28.1.2021 г.

Други документи № 12 / 26.11.2020 г.

Публикувано на: 26.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР СМР.pdf 28.1.2021 г.