е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-124 / 14.2.2020 г.

"Доставка на компресиран природен газ за сгради, собственост на Община Карнобат през 2020-2022 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.2.2020 г.
Файлове актуални към: 27.2.2020 г.

Решение № 1. / 14.2.2020 г.

Публикувано на: 14.02.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 27.2.2020 г.

Покана № 2. / 14.2.2020 г.

Публикувано на: 14.02.2020 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана 2020 г.pdf 27.2.2020 г.