е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-124 / 14.2.2020 г.

"Доставка на компресиран природен газ за сгради, собственост на Община Карнобат през 2020-2022 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 14.2.2020 г.

Публикувано на: 14.02.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 22.1.2021 г.

Покана № 2. / 14.2.2020 г.

Публикувано на: 14.02.2020 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана 2020 г.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 3. / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 4. / 5.3.2020 г.

Публикувано на: 05.03.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 5. / 30.6.2020 г.

Публикувано на: 30.06.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6. / 30.6.2020 г.

Публикувано на: 30.06.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 22.1.2021 г.